لامپ اتاقم سوخته ، بابام اومده میگه میخوای عوضش کنی ؟؟؟
پَ نَ پَ میخوام بهش پماد سوختگی بمالم خوب بشه
.
.
.
یارو زنگ زده خونه ما میگه اداره ثبت احوال ؟ میگم نخیر . میگه ااااا اشتباه گرفتم ؟
پَ نَ پَ شما درست گرفتی ، من اشتباه برداشتم !
.
.
.
با دوستم رفتیم بام تهران ، یه یارو تو بانجی جامپینگ داشت بالا پایین میرفت ، دوستم میگه اگه این کش پاره بشه میخوره زمین داغون می شه ؟
پَ نَ پَ میخوره زمین هوا میره نمی دونی تا کجا میره
.
.
.
زنگ زدم اورژانس میگم تصادف شده ، یارو میپرسه کسی هم صدمه دیده ؟
پَ نَ پَ فقط زنگ زدم بگم همه سالمند که از نگرانی درتون بیارم !
.
.
.
از خواب بیدار شدم بابام اومده میگه بیدار شدی ؟
پَ نَ پَ خوابم خودمو زدم به بیداری !
.
.
.
رفتم چشم پزشک
میگه واسه سرخی چشمتون اومدین ؟
پَ نَ پَ سرخیش عادیه وسطش سیاه شده

.

.

.

رفتیم رستوران ، میگم ۲تا جوجه لطفا ، میگه جوجه کباب ؟
پَ نَ پَ ازین جوجه رنگیا ، یه قرمز بدین یه سبز !
.
.
.
به داداشم میگم سر رات داری میای یه لیوان آبم بیار ! بهم میگه تشنته ؟؟؟
پَ نَ پَ من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ، ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم
.
.
.
رفتیم کوه دارم چوب جمع میکنم
میگه میخوای با چوبا آتیش درست کنی ؟
پَ نَ پَ پشت دریاها شهریست ، قایقی خواهم ساخت
.
.
.
داداشم میخواد ببینه چند کیلوه ، میگه برم رو ترازو ؟
پَ نَ پَ کلیک راست کن رو خودت ، برو تو پروپرتیس ببین چند کیلویی !!!
تازه میخنده میگه : احمق جون اگه موسو رو خودم نگه دارم مینویسه چند مگم !!!
.
.
.
پایان نامم تموم شده زنگ زدم به استاد میگه میخوای دفاع کنی ؟
پَ نَ پَ میخوام حمله کنم !!!
.
.
.
به رفیقم میگم گوشیمو جا گذاشتم خونه ، گوشیتو چند لحظه بده ، میگه میخوای زنگ بزنی ؟
پَ نَ پَ میخوام ببینم کلیپ خانوادگی جدید چی داری تو گوشیت !
.
.
.
تو خیابون کفتر رو سر دوستم طرح زد ! بعد دست میکشه سرش میگه ااااااااه کفتر بود ؟
پَ نَ پَ پری دریایی بود بوس فرستاد !
.
.
.
ماشینو تو روزنامه تبلیغ کردم ، میگه میخوای بفروشیش ؟
پَ نَ پَ معدلش بیست شده ازش قدردانی کردم
.
.
.
تو خیابون موتوریه اومد کیفم رو قاپید ، یارو میپرسه دزد بود ؟
گفتم پَ نَ پَ رفیقم بود اومده بود امانتیش رو پس بگیره ، فقط خواست هیجانش بیشتر باشه
.
.
.
رفتم از قسمت قفسه باز کتابخونه ۲تا کتاب برداشتم آوردم گذاشتم جلوی مسئولش که وارد حسابم کنه ؛ میگه : میخوای ببریشون ؟
پَ نَ پَ اومدم کتابارو بهت توصیه کنم بخونی ، میانگین ساعت مطالعه مملکت بره بالا

                                                                      منبع:dailysms.ir